เรียนเปียโนกับครูแป๋ง

ค่าธรรมเนียมในการเรียนเปียโนกับครูแป๋งในทุกระดับ ทุกวัย มี 2 อัตรา ได้แก่

» ระยะเวลาเรียน 30 นาที / 4 ครั้ง/เดือน / ค่าเรียน 3,000 บาท/เดือน
» ระยะเวลาเรียน 60 นาที / 4 ครั้ง/เดือน / ค่าเรียน 6,000 บาท/เดือน

เรียนตัวต่อตัวกับครูตลอดเวลา (ไม่ใช่การเรียนแบบครู 1 คนเดินสลับสอนนักเรียน 2 ห้องเรียน)

* นักเรียนอายุตั้งแต่ 6 – 8 ขวบ เรียนครั้งละครึ่งชั่วโมง เนื่องจาก สมาธิของเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้ทักษะด้านดนตรีได้ดีในเวลา 30 นาทีครับ

** 1 สัปดาห์เรียน 1 ครั้งนะครับ**

นัดพบพูดคุย, ประเมินความต้องการในการเรียนเปียโนก่อนเรียน 1 ครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย ( กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า )

หลักการสอนของครูแป๋ง

ครูแป๋งเน้นสอนให้นักเรียนมีความสุขกับการเล่นเปียโน เพราะเสียงดนตรีควรมาพร้อมกับความสุขของผู้เล่น หลักการสอนของครูแป๋งในแต่ละครั้งนั้นจะเน้น basic พื้นฐาน ได้แก่ Scales,Arpeggioes,Chords และแบบฝึกหัดต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะในการเล่นเปียโนเป็นพิเศษ ก่อนการเล่นเพลงเสมอ สำหรับการสอนในแต่ละบทเพลงนั้นมีรายละเอียดมากมายที่ต้องอธิบายในแต่ละบทเพลง ทั้งโน้ต,จังหวะ,ลักษณะของเพลง,ความหนักเบาของเสียง,เครื่องหมายต่างๆ,อารมณ์ของแต่ละเพลง,ยุคสมัยของเพลง,ผู้แต่งเพลง เป็นต้น

หลักการสอนด้าน Classic

ครูแป๋งเน้น basic พื้นฐาน เช่น Scales, Arpeggioes,Chords เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเพลงทุกเพลง ส่วนเพลงเน้น ความถูกต้องของโน้ต ลักษณะของเพลง ความเข้าใจในน้ำเสียงทั้งดังเบาความนุ่มนวลของเสียงเปียโน วิธีการเล่นที่ถูกต้อง เทคนิคการเล่น ลักษณะของโน้ตต่างๆ รวมถึงประวัติดนตรี และทฤษฎีดนตรี

หลักการสอนด้าน Pop music

ครูแป๋งสามารถสอนเพลงป็อปโดยอาศัยทั้งโน้ตสากล(โน้ตบรรทัด 5 เส้น) โน้ตตัวเลข และโน้ตแบบไทยได้ อีกทั้งผู้ที่ไม่ถนัดอ่านโน้ตสากลก็สามารถเล่นเป็นเพลงได้ เพลงป็อปเป็นเพลงที่อาศัยโน้ต, melody และ Chords เป็นเค้าโครง ไม่ได้เล่นตามโน้ตทุกตัวแบบ Classic ดังนั้นเพลงป็อปต้องอาศัย creation (ความคิดสร้างสรรค์) ของผู้เล่น ทำให้เพลงป็อปมีวิถีการเล่นในรูปแบบต่างๆมากมาย ไม่ซ้ำกัน เพลงป็อปที่ครูแป๋งสอนมีเพลงไทย จีน สากล(ฝรั่ง)

หลักการแสดงหรือการสอบ

นักแสดงหรือผู้สอบอย่างแรกต้องเตรียมตัวเกิน 100% ก่อนถึงวันแสดงหรือวันสอบประมาณอย่างน้อย 15 วัน ความพร้อมนั้นเกิดจากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ อย่างที่สอง คือ ความพร้อมทางด้านจิตใจ ด้านนี้ถือว่าละเอียดอ่อนมาก ต้องเข้าใจสภาวะของผู้แสดงหรือผู้สอบว่าจะต้องเจอความรู้สึกกดดันจากผู้ชมหรือกรรมการ ทำให้ตื่นกลัวว่าจะเล่นได้ดีเท่าซ้อมหรือเปล่า เกิดความกังวลต่างๆได้ ดังนั้นทั้งครูผู้สอนและผู้ปกครองต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยและคอยเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงหรือผู้สอบด้วยนะครับ

กฎระเบียบการเรียน
  1. ควรมาตรงต่อเวลาเรียน กรณีมาสายจะไม่มีการชดเชยส่วนที่สาย
  2. กรณีลาหยุด กรุณาแจ้งล่วงหน้า1 วัน
  3. ควรมาเรียนสม่ำเสมอ ไม่ควรลาหยุดบ่อยๆ เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการเรียนอย่างมากครับ