นักเรียนผู้ใหญ่

คุณพ่อมาร์ค ศิษย์ครูแป๋ง Doll's Dream

สายชล เปียโน พี่วิ ศิษย์ครูแป๋ง

ปุ๊ก ศิษย์ครูแป๋ง Happy birthday

memory piano พี่ดาว ศิษย์ครูแป๋ง

พี่ดาว ศิษย์ครูแป๋ง fly me to the moon piano

J.Brahms Waltz in Ab มิ้ง ศิษย์ครูแป๋ง

เพลงจีน 02 พี่วิ เปียโน ศิษย์ครูแป๋ง

เพลงจีน เปียโน 01 พี่วิ ศิษย์ครูแป๋ง

สายทิพย์ เปียโน พี่ดาว ศิษย์ครูแป๋ง

อิ่มอุ่น พี่วิ ศิษย์ครูแป๋ง

วิน chopin waltz op.64 no.2 ศิษย์ครูแป๋ง

แป๋ม 7 เพลง ใน 2เดือน