ประวัติครูแป๋ง

ครูแป๋งเริ่มเรียนเปียโนครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปี (พ.ศ.2534) จากการเรียนในครั้งนี้ทำให้ครูแป๋งค้นพบตัวเองว่า รักเสียงเปียโน รักการเล่นเปียโน และต้องการพัฒนาความสามารถในการเล่นเปียโนให้สูงขึ้นเป็นลำดับ ในปีที่ 3 ของการเรียนเปียโน ครูแป๋งได้เข้าเรียนต่อที่ ณัฐ สตูดิโอ และได้เรียนกับ อ.ณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโน และนักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย จนกระทั่งครูแป๋งได้สอบเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการแสดงเปียโน ครูแป๋งได้รับการถ่ายทอดศาสตร์ และศิลป์ในการเล่นเปียโนจาก รศ.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเปียโน และอาจารย์ผู้สอนเปียโนผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับสองซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครูแป๋ง หลังจากเรียนจบมา 3 ปี ครูแป๋งยังได้เรียนเปียโนเพิ่มเติมกับ ดร.นภนันท์ จันทร์อรทัยกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาการแสดงเปียโนคลาสสิค โดยเรียนต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีจนถึงปัจจุบัน เพราะครูแป๋งต้องการพัฒนาความรู้ของตนเองรวมถึงพัฒนาการสอนเปียโนอย่างไม่หยุดยั้ง….

อ.ณัฐ ยนตรรักษ์,รศ.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.นภนันท์ จันทร์อรทัยกุล ทั้ง 3 ท่านนี้ล้วนเป็นอาจารย์ชั้นนำ และมีชื่อเสียงด้านเปียโนระดับแนวหน้าของประเทศไทย ครูแป๋งรู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิค ความเข้าใจทางดนตรี ความเข้าใจทางการแสดงเปียโน และความรู้อีกหลายอย่างที่ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ทั้ง 3 ท่านครูแป๋งอยากขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ครูแป๋งรักในการเล่นเปียโน และรักที่จะเป็นครูสอนเปียโนที่ดีตลอดไป…..

ประสบการณ์ด้านการสอน
 • ครูแป๋ง สอนเปียโนมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 ที่ ณัฐ สตูดิโอ จากนั้นปีพ.ศ. 2539 ได้สอนที่โรงเรียนสยามกลการ YAMAHA ที่สาขาสยามเพชรเก้า และที่สาขา The Mall ท่าพระ (บ้านดนตรี) จนกระทั่งปีพ.ศ.2547 จึงลาออกมาสอนส่วนตัว
 • ได้ส่งนักเรียนร่วมเข้าแข่งเปียโนของYAMAHA โดยนักเรียนได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งเปียโน Chopin competition โดยนักเรียนได้เข้ารอบชิงการแข่งเปียโน ณัฐ ยนตร์รักษ์ โดยนักเรียนได้เข้ารอบชิง
 • ได้ส่งนักเรียนสอบ Trinity ทุกระดับ (ทั้งนี้ทั้งนั้น คะแนนขึ้นอยู่กับความขยันซ้อมของนักเรียนด้วย หากขยันซ้อมโอกาสได้คะแนนก็มากตาม)
ความถนัดในการสอน
 • สอนได้ทุกระดับชั้น ทุกวัย ตั้งแต่ 5 ขวบถึงผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุ
 • ถนัดสอนด้าน Classic และ Pop ทั้งเพลง ไทย จีน สากล (อังกฤษ)
ประสบการณ์สอน
 • พ.ศ. 2538 – 2541 สอนเปียโน ณ ณัฐ สตูดิโอ ในระดับต้น – เกรด 8
 • พ.ศ. 2541 – 2544 สอนเปียโน ณ สยามเพชรเก้า ของอาจารย์โนริเอะ ในระดับต้น – สูง
 • พ.ศ. 2541 – 2544 สอนเปียโนให้แก่คณะครูเปียโนที่บ้านดนตรี YAMAHA สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
 • พ.ศ. 2544 – 2554 สอนเปียโนคลาสสิค และป๊อป (บ้านครูแป๋ง)
ประสบการณ์การแสดงเปียโน
 • พ.ศ. 2537 แสดงเดี่ยวเปียโนในงาน Cream of Nat Studio ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล
 • พ.ศ. 2539 – 2542 แสดงเดี่ยวเปียโนในงาน และกิจกรรมต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2548 ร่วมการแข่งขันเดี่ยวเปียโนปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ครั้งที่ 5
 • พ.ศ. 2549 แสดงเดี่ยวเปียโนทีหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2551 แสดงเดี่ยวเปียโน ณ Thai-German Cultural Foundation Auditorium (Goethe)
 • พ.ศ. 2553 แสดงเดี่ยวเปียโน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Settrade)

รวมภาพและผลงานครูแป๋ง